06-12-2014. Mildamcross, Mildam (FR)

10 km
M
Karst Anema, Stiens 49.33
Wieger van Keulen, Leeuwarden 50.11
Jacob Visser, Heerenveen, 50.54
Carel Harkema, Leeuwarden 51.03
Piet Kerstholt, Groningen 54.04
Egbert Geertsma, Groningen 58.19
Djurre Johannes v.d. Schaaf, Oentskerk, 59.25

V
1. Silvia Brouwer, Oudeschoot 44.06

11-10-2009. Rund um Wildeshausen, Duitsland